EUROPE Link


SlovenijaEU.
SLOVÉNIE
économie ::: ECONOMY

Ministry of Finance / Ministrstvo za Finance
Ministry of Economy
Chamber of Commerce and Industry
Revija Kapital  Slovenian Business Portal
Consumer Protection Office / UVP Urad za Varstvo Potrosnikov
Competition Protection Office / UVK Urad Republike Slovenije za Varovanje Konkurence
Agency for the Audit of the Ownership Transformation of Companies / Agencija za Revidiranje Lastninskega Preoblikovanja Podjetij
Institute of Macroeconomic Analysis and Development / Makroekonomske Analize in Razvoj
SICRIS  Slovenian Current Research Information System
SloExport  Easy and quick access to up-to-date information on the Slovenian economy
Slovenian Intellectual Property / Podatkovne baze Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino Podeljeni patenti
Slovenia Your Business Partner  Slovenian Public Agency for Entrepreneurship
Perenic consulting d.o.o. Ljubljana
Slovene Statistical Office / Statisticni Urad Republike Slovenije
Statistical Office of the Republic of Slovenia / Statistični urad Republike Slovenije
Ljubljana Stock exchange
Résolution sur les projets de développement national pour la période 2007-2023 
GOUVERNEMENT ::: GOVERNMENT

Government / Vlada
President of the Republic
National Assembly
National Council
Ministry of Justice / Ministrstva za pravosodje
Ministry of the Interior / Ministrstva za notranje zadeve
Ministry of Transport / Ministrstva za promet
Ministry of the Environment and Spatial Planning / Ministrstva za okolje in proctor
Ministry of Agriculture, Forestry and Food / Ministrstvo za Kmetijstvo, Gozdarstvo in Prehrano
Archives of the Republic of Slovenia / Arhiv Republike Slovenije
Government Office for European Affairs / Službe Vlade RS za evropske zadeve
Negociating Team for Accecccion of the Rep. of Slovenia to the EU.
Info center Slovenia
SDS  Socialdemokratska Stranka Slovenije / Social Democratic Party of Slovenia
ZLSD  Zdrucena Lista socialnih demokratov / United List of Social-Democrats
NSi  Nova Slovenija / New Slovenia Christian People's Party
SNS  Slovenska Nacionalna Stranka / Slovenian National Party
SMS  Stranka Mladih Slovenije / Slovenian Youth Party
SOCIAL

Ministry of Labour, Family and Social Affairs / Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
Ministry of Education, Science and Sport / Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
Ministry of Health / Ministrstvo za Zdravstvo
Slovenia Institute of Social Protection / IRSSV Institut Republike Slovenije za Socialno Varstvo
ZRSS  Zavod Republike Slovenije za Solstvo / Institute of Education
ZZZS  Zavod za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije / Institute of Health Insurance
Slovenia Human Rights Ombudsman
CULTURE

Ministry of Culture / Ministrstvo za Kulturo
Program Kulturnih dogodkov 2008 / Programme of Cultural Events  

Intima  Virtual Base
Festival Ljubljana
City Museum of Ljubljana / Mestni muzej Ljubljana
Museum of Modern Art / Moderna Galerija
National Museum of Slovenia
Slovenia Ethnographic Museum / Slovenski etnografski muzej
VOYAGE :::TRAVEL

Slovenia Info
Visit Ljubljana
Festival Ljubljana
Ljubljana Tourism
Airport Ljubljana
Hiking & Biking Slovenia
media

STA Slovene Press Agency
Dnevnik Online
Government Communication Office
THINK TANK

School of Social Work  University of Ljubljana
Faculty of Economics  University of Ljubljana
ILFL  Institute of Labour at the Faculty of Law, University of Ljubljana
IFIMES  International Institute for inter-religious, multiethnic and Middle-East studies
Peace Institute for Contemporary Social and Political Studies
IZUM  Institut informacijskih znanosti / Institute of Information Science
RIS  Raba interneta v Sloveniji / Research on Internet in Slovenia
National and University Library / Narodna in univerzitetna knjižnica

Copyright © 2002-2018  Europelink.eu - All Rights Reserved | Mentions légales | Contact